ජාත්‍යන්තර

ගාල්ලට ගෞරවනීය කීර්තියක් ලබාදීම

DSC00556

සභාව වෙනුවෙන් අන්තර් ජාතික සංවිධාන රැසකට සහභාගී වී ගෞරවනීය කීර්තියක් ගාල්ලට ලබා දීම.

අන්තර්ජාතික CITY NET සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය ගාල්ල මහා නගර සභාවට ලබාගැනීම.

I.C.C.N සාමාජිකත්වය ශී‍්‍ර ලංකාවේ එකම නගරය ලෙස ගාල්ල නගරයට ලබාදීම

ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නගරයේ පවත්වන ලද
“MAKING CITIES RESILINT MY CITY IS SETTING READY” වැඩ සටහනට සහභාගී වී දැක්වූ කුසලතාවය වෙනුවෙන් ලද සම්මාන සහතිකය.

පිලිපීනයේ මැකාති (MAKATI) නගරයේදී ආසියානු කළමනාකරණ ආයතනය හා ආසියානු නගර සංවර්ධන ආයතනය විසින් පැවැත්වීමට යෙදුන නාගරික උපායමාර්ගික සංවර්ධන සැලසුම් බැංකුකරණ ව්‍යාපෘතියට සහභාගී වී දැක්වූ කුසලතාවයට ලද සම්මාන සහතිකය.

සිගල්ලූරුවේ පැවති සිංගප්පූරු පාලන ක‍්‍රමය අධ්‍යයනය කිරීම සදහා වන වැඩමුළුව සාර්ථක ලෙස නිමාකිරීම වෙනුවෙන් ලද සම්මාන සහතිකය.

දකුණු කොරියාවේ ඉන්චෝන් නගරයේ පැවති දකුණු ආසියා ෆැසිපික් කලාපයේ නගරාධිපති වරුන්ගේ සම්මේලනයට සහභාගී වී දැක්වූ දක්‍ෂතාවය වෙනුවෙන් ලද සම්මාන සහතිකය

නෙදර්ලන්තයේ ඇම්ස්ටර්ඩෑම් නගරයේ පැවති පෞරාණික නගර සංරක්‍ෂණය කිරීම සදහා වන වැඩමුළුවට සහභාගීවීම වෙනුවෙන් හා ඉදිරිපත් කිිරීම වෙනුවෙන් ලද සම්මාන සහතිකය.

දකුණු කොරියාවේ ජේජු දුපතේ පැවති ‘‘අම්ල වලින් තොර නගර නිර්මාණය කිරීම’’ සම්බන්ධයෙන් වන වැඩමුළුවේදී ගාල්ල නගරය වෙනුවෙන් කරන ලද විශිෂ්ඨ ඉදිරිපත් කිරීම සදහා ලද සම්මාන සහතිකය.

ජපානයේ යොකෝහාමා නගරයේ පැවති අන්තර් ජාතික සිට්නෙට් සංවිධානයේ වාර්ෂික සැසිවාරයට සහභාගී වීම වෙනුවෙන් ලද සහතිකය.

ජපානයේ යොකෝහාමා නගරයේ පැවති අන්තර් ජාතික සිට්නෙට් සංවිධානයේ වාර්ෂික සැසිවාරයට සහභාගී වීම වෙනුවෙන් ලද සහතිකය.

ජර්මනියේ හැම්බර්ග් නගරයේ ‘‘ටූටෙක් ඉනෝවිශන්’’ ආයතනයේ පුහුණු වැඩමුළුවට සහභාගී වී ගොඩනැගිලි අබලි ද්‍රව්‍ය ප‍්‍රතිචක‍්‍රීකරණ ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ලබා ගත් විශේෂිත දැනුම සෘජුව යොදා ගෙන ගොඩනැගිලි අබලි ද්‍රව්‍ය ප‍්‍රතිචක‍්‍රීකරණය ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව ආරම්භ කොට පවත්වාගෙන යාම.

තායිලන්තයේ අයෝද්‍යා නගරයේ පැවති එක්සත් ජාතීන්ගේ අටවන වෙසක් දින සමුළුවේ “2011 VESAK” උළෙල සදහා සාමාජිකයෙකු ලෙස සහභාගි වීම.

ඉන්දුනිසියාවේ සුරබයා නගරයේ පැවති ආසියානු රටවල නගර නැවත නගාසිටුවීමේ සමුඵවට සහභාගිවී ගාල්ල නගරය පිළිබද කරන ලද ඉදිරිපත් කිරීම වෙනුවෙන් ලද සහතිකය.

තායිලන්තයේ බැංකොක් නගරයේ පැවති නගර සංවර්ධනය සම්බන්දයෙන් වු ජාත්‍යන්තර නගරාධිපතිවරුන්ගේ සැසියට සහභාගීවීම

දකුණු කොරියාවේ සෝල් නගරයේ පැවති ආසියානු පැසිිපික් නගරාධිපතිවරුන්ගේ සම්මේලනයට සහභාගීවීම.

චීනයේ ෆෝට්ෂුන් සහ ෂංයැන් නගරවල පැවති නව නගර නිර්මානය සහ පරිසර හිතකාමී සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් වූ විශේෂ සමුඵ දෙකකට සහභාගි වීම.

සිංගප්පූරුවේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සදහා වූ වැඩමුඵවට සහභාගීවීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *