ගාල්ල මහ නගර සභාව

ගාල්ල මහා නගර සභාවට ලබාදුන් ඇගයීම් සහ සම්මාන .

100_6813

2009 ගෙවතු වගා තරගයෙන් රාජ්‍ය අංශයේ දෙවන ස්ථානය.

2009 ‘‘අපි වවමු රට නගමු’’ ගෙවතු වගා තරගයෙන් දෙවන ස්ථානය.

2009 දකුණු පලාත් යහපාලනයේ පුරෝගාමී අත්දැකීම් ප‍්‍රදර්ශනයේ ප‍්‍රථම ස්ථානය

2009 වසර සමස්ථ ලංකා යහපාලනයේ පුරෝගාමී අත්දැකීම් තරගයේදී ප‍්‍රථම ස්ථානය.

පළාත් පාලන ආයතන අතර වූ මහජන පුස්තකාල තරගයෙන් දකුණු පලාතේ විශිෂ්ඨතම පුස්තකාලය ලෙස ප‍්‍රථම ස්ථානය.

2009 පළාත් පාලන ආයතන අතර කාර්ය සාධන තරගයේ දෙවන ස්ථානය

2011 දකුණු පළාතේ් පළාත්් පාලන ආයතන අතර ක‍්‍රීඩා තරගාවලියේ සමස්ථ ශූරතාවලිය ජයග‍්‍රහණය කිරීම.

අගනුවර තරුණ කවි සමාජයේ ‘‘අ.ත.ක.ස. මංගල කලාපය ’’ ගාල්ල නගරාධිපතිවරයාට එහි සභාපති ගාල්ලේ බර්ලින් කිවිදු විසින් පිළිගැන්වීම.

වී. ජී. පුඤ්ඤවතී ගුරු මාතාව විසින් රචිත ‘‘සිය ආර අසිරිය’’ නම් වූ කෘතිය ගාල්ල නගරාධිපතිවරයාට පිළිගැන්වීම.

නගරාධිපතිවරයා විසින් රචිත ‘‘ගම ගාල්ලේ’’ කෘතිය අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමන්ට පිළිගැන්වීම.

නගරාධිපතිවරයා විසින් රචිත ‘‘ගාල්ලෙන් ඩෙංගු වැලකීම’’ කෘතිය ජනපතිතුමන්ට පිදීම.

2014 වර්ෂයේ ගාල්ල දිස්ති‍්‍රක් පළාත් පාලන ආයතන කී‍්‍රඩා තරගාවලියේ සමස්ථ ශූරතාවලිය ජයග‍්‍රහණය කිරීම

CSN මාධ්‍ය ආයතනය විසින් පවත්වනලද කි‍්‍රකට් තරගාවලියේ සමස්ථ ශුරතාවය ජයග‍්‍රහණය

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *