දේශපාලන ගමන

1991 දී ගාල්ල මහා නගර සභාවට මහජන එක්සත් පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් මුල් වරට පක්‍ෂයේ එකම මන්ත‍්‍රීවරයා ලෙස පිවිසීම.

1997 දී ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම.

1997 දී පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණෙන් යලිත් නාගරික මන්ත‍්‍රීවරයෙකු ලෙස පිවිසීම.

2002 දී පොදුජන එක්සත් පෙරමුණෙන් වැඩිම මනාප ඡුන්ද ලබාගත් මන්ත‍්‍රීවරයා වී විපක්‍ෂ නායක ලෙස පත්වීම.

2006 දී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් වැඩිම මනාප ඡුන්ද ලැබූ මන්ත‍්‍රී වරයා ලෙස පත්විය.

2008.12.03 ගාල්ලේ 19 වන නගරාධිපතිවරයා ලෙස දිවුරුම් දීම.

2011.10.16 වන දින නැවත ගාල්ලේ 20 වන නගරාධිපතිවරයා ලෙස එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් වැඩිම මනාප ලබා පත්වීම

2013.01.26 වන දින දකුණු පළාතේ ප‍්‍රධාන අමාත්‍යවරයා විසින් පලකළ විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම

යළිත් 2014 ජුනි මස 24 වන දින දකුණු පළාත් බද මහාධිකරණයේ තීන්දුව මත අදාල ගැසට් නිවේදනය බලරහිත කොට ධුරයට පත්විය

දකුණු පළාතේ ප‍්‍රධාන අමාත්‍යවරයා විසින් ඊට එරෙහිව අභියාචනාධිකරණයේ පැවරූ නඩුවෙන් 2015 මැයි 08 දින ලද තීන්දුවෙන් ධුරය යලි අහිමිවිය. ඊට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගොනුකල පෙත්සම තවම විභාග වෙයි.

17.08.2015 පාර්ලිමෙන්තු මැතිවරනයට ඉදිරිපත් විය.

2017.09 ශ්‍රි.නිදහස් පක්ශයේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රධාන සවිධායක තනතුර හිමි වීම