දැරූ ගෞරවණීය තනතුරු හා ලද සම්මාන

ශ‍්‍රී ලංකා පලාත් පාලන ආයතනයන්ගේ සංසදයේ දකුණු පලාත් අධ්‍යක්‍ෂක

ශ‍්‍රී ලංකා පලාත් පාලන ආයතනයන්ගේ සංසදයේ විධායක අධ්‍යක්‍ෂක මණ්ඩලයේ සාමාජික අධ්‍යක්‍ෂක

ශ‍්‍රී ලංකා පළාත් පාලන ආයතනයන්ගේ සංසදයේ ප‍්‍රධාන ලේකම්

ශ‍්‍රී ලංකා පළාත් පාලන ආයතනයන්ගේ සංසදයේ ගරු සභාපති

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ පළාත් පාලන ආයතනයේ ආසියානු කළාපයේ අධ්‍යක්‍ෂක තනතුර

දකුණු පලාතේ පළාත් පාලන ඩිප්ලෝමාධාරීන්ගේ සංසදයේ ගරු සභාපති

UN-Habitad ආයතනයේ ආසියානු පැසිෆික් කලාපයේ නම්කල නගරාධිපති

ශ‍්‍රී ලංකා සමාජසේවා සුභසාධක සම්මේලනයේ සහ ශ‍්‍රී ලංකා ජාතික මහ කවි මණ්ඩලයේ ජාතික සම්මාන උපාධි සරසවි ආයතනය මගින් ප‍්‍රධානය කරන ලද දේශමාන්‍ය ගෞරවනාම උපාධිය.

දේශපාලන සමාජ සුභ සාධන ආචාර්ය ගෞරව නාම සම්මාන උපාධිය

ලංකා ලෝක දේශමාමක ලංකාතිලක ගෞරව නාම සම්මාන උපාධිය

දේශ කීර්ති දේශපාලන විද්‍යා දර්ශණ ප‍්‍රවීණාචාර්්‍යය සමාජ සේවා විශාරද සම්මාන උපාධිය

සමාජ සේවා විශාරද සම්මාන උපාධිය

ගෞරවණීය සේවය උදෙසා දකුණු පලාත් සභාව මගින් ප‍්‍රදානය කරන ලද පලාත් පාලන ක්ෂේත‍්‍රයට කරන ලද සුවිශේෂී කාර්ය සඳහා වූ ගෞරව බහුමාන සම්මානය

ජාතිකාභිමානී දේශපාලන විද්‍යා දර්ශණ ශූරී සම්මාන උපාධිය

ජාතික සම්මාන උපාධි සරසවි ආයතනයේ කාර්ය විධායක සභාවේ උපදේශක

ජාතික සම්මාන උපාධි සරසවි ආයතනයේ දකුණු පලාතේ ප‍්‍රධාන ක‍්‍රියාකාරී අධ්‍යක්‍ෂක ජනරාල්

ශ‍්‍රී ලංකා බාලදක්‍ෂ සංගමයේ බාලදක්‍ෂ සියවස උදෙසා බාලදක්‍ෂ ව්‍යාපාරයට කරන ලද විශිෂ්ඨ සේවය වෙනුවෙන් ලද ඇගයීම් පදක්කම සහ සම්මාන සහතිකය

සුනාමි ව්‍යසනයෙන් හානියට පත් යටිතල පහසුකම් යළි සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩ සටහන සඳහා ගාල්ල හීන්පැන්දල ඝන අපද්‍රව්‍ය ව්‍යාපෘතියට අදාල ොඩනැගිලි ඉදිකිරීමට හා උපකරණ ලබා දීමට දැක්වූ දායකත්වය වෙනුවෙන් කරිටාස් සෙඞ්ගෝල් ආයතනය මගින් ප‍්‍රධානය කළ ඇගයීම් සම්මානය

දේශමාමක ලංකාතිලක සම්මාන උපාධිය

දේශමාන්‍ය දේශපාලන සමාජ සුභසාධක ආචාර්ය සම්මානය

ගාල්ල මහා නගර සභා පරිශ‍්‍රය වටා ආරක්‍ෂක තාප්පය සහ මුරකුටිය ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් දැක්වූ කාර්යක්‍ෂම දායකත්වය වෙනුවෙන් කරිටාස් සෙඞ්ගෝල් ආයතනය මගින් ප‍්‍රදානය කරන ලද සහතිකය.

ජාතික සමගි සංගමය මගින් පිරිනමන ලද කීර්ති ශී‍්‍ර ලංකා ජනරංජන දේශභිමානි සමාජ සේවා විභූෂණ ගෞරව නාම සම්මාන උපාධිය

ලෝකයේ රටවල පලාත් පාලනය විමධ්‍යගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැවති ජාත්‍යන්තර වැඩ මුළුවේදී දැක්වූ දක්‍ෂතා වෙනුවෙන් ලද සම්මාන සහතිකය.

ගාලූ දිසා වීරපත‍්‍ර සම්මානය

‘‘පසසමු ඔබේ සේවය’’ මැයෙන් සුනාමි ව්‍යසනය වෙනුවෙන් සිදුකළ අභිමානවත් මෙහෙවරට ගෞරවයක් ලෙස කරිටාස් සෙඞ්ගෝල් ආයතනය මගින් පුදකළ විශේෂ සම්මානය.

දේශකීර්ති දේශපාලන විද්‍යා දර්ශනවේදි ගෞරවනාම සම්මාන උපාධිය

ගාලූපුර පාඨක ජනතාවගේ සාහිත්‍ය දැනුම පුබුදුවාලීමට දැක්වූ අනූපමේය මෙහෙවර වෙනුවෙන් මාතර ‘‘නෙත් ප‍්‍රකාශකයන් ’’ විසින් ප‍්‍රධානය කරණ ලද සම්මානය

සමාජසේවා විශාරද ජාතික ගෞරවනාම සම්මාන උපාධිය

ගාල්ලේ පාඨක ජනතාවගේ සාහිත්‍යය දැනුම හා බුද්ධිය වර්ධනය කරනු පිණිස ග‍්‍රන්ථ ප‍්‍රකාශකයින් දිරිගැන්වීම අරඹයා කරනු ලැබූ අනූපමේය කැපවීමෙන් යුක්තවූ දායකත්වය අගයමින් “කුරුණෑගල සුජය ටේ‍්‍රඩින්” වෙතින් පිරිනමන ලද සහතිකය

Augment Academy මගින් පිරිනමන ලද ඇගයීම් සම්මානය

ගාල්ල නගරය සුන්දර නගරයක් කරලීම අරඹයා නගරාධිිපතිවරයා විසින් කරන ලද මෙහෙවර අගය කරමින් Aviva N.D.B. රක්‍ෂණ ආයතනයෙන් පිරිනමන ලද විශේෂ සම්මානය

ආබාධිත ජනපිරිස් වෙනුවෙන් ඔවුන් දිරිගැන්වීම ස`දහා කරන ලද ‘‘මිනිසත්කමේ මෙහෙවර’’ ස`දහා ආබාධිත සේවා පදනම විසින් ප‍්‍රදානය කළ උපහාර සම්මානය

ගාල්ල මහා නගර සභාවට කීර්තියක් ගෙන දෙමින් දකුණු පළාත තුළත් සමස්ථ ශ‍්‍රී ලංකාවේ තුලත් යහපාලනයේ පුරෝගාමී අත්දැකීම් තරගාවලියෙන් ගාල්ල මහා නගර සභාව ප‍්‍රථම ස්ථානයට පත්කරලීම සම්බන්ධයෙන් නගරාධිපතිවරයාට ගෞරවණීය ස්තූතිය පුද කරමින් සමස්ථ කාර්යමණ්ඩලය විසින් ලබාදුන් ඇගයීම් තිලිණය

ආචාර්ය රිචර්ඞ් පතිරණ පුස්තකාලයට වසර 10 ක් පිරීම වෙනුවෙන් සංවිධානය කරනු ලැබූ උත්සව මාලාව සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා දැක්වූ අනුග‍්‍රහය වෙනුවෙන් පුස්තකාලය විසින් පුද කරන ලද විශේෂ උපහාර තිලිණය.

ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ ‘‘ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් කවි සමු`ඵවේ’’ ගාලූ දිසා මණ්ඩලයේ ගරු අනුශාසක

‘‘රුහුණු කලා හවුල දක්‍ෂිණ ලංකා සම්පූජනා 2012’’ මගින් පුදන ලද ‘‘දේශාභිමාණී’’ උපහාර සම්මානය