ප්‍රජා ක්‍රියාකාරකම්

විද්වතුන් අගයමින් උත්සව සංවිධානය කිරීම.

DSCF3740

අනගාරික ධර්මපාල තුමන්ගේ 150 වන ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් වූ උත්සව,මහාචාර්ය බන්දුසේන ගුණසේකර ශූරීන්ගේ සේවාවන් ඇගයීම සදහා වූ උත්සවය, මාර්ටින් වික‍්‍රමසිංහ ශූරීන්, මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාන ශූරීන් ආදී විද්වතුන් අගයමින් විධානය කොට පවත්වනු ලබන උත්සව මෙහිදී විශේෂ වේ.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *