ප්‍රජා ක්‍රියාකාරකම්, ලයන්ස් ක්ලබ්

සිංහ ප්‍රජා ක්‍රියාකාරකම්.

100_6932

ගාල්ල නගරය තුලත් ගාලූ දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් පිටත ප‍්‍රදේශ වලත් සිංහ සමාජය මගින් කරන ලද වෛද්‍ය සායන අඩු ආදායම්ලාභී සිසු දරු දැරියන්ට පාසල් පොත් සහ උපකරණ බෙදා දීම.

ගෘහණියන් සදහා සූපවේදී පාඨමාලා පැවැත්වීම.

තරුණියන් සදහා රූපලාවන්‍ය සහ මංගල ඇදුම් නිර්මාණ පාඨමාලා පැවැත්වීම.

ලේ දන්දීමේ ව්‍යාපාර පැවැත්වීම.

කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් ලෝක ළමා දිනය සමරා උත්සව පැවැත්වීම.

ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායන පැවැත්වීම.

රුක් රෝපණ ව්‍යාපෘති ක‍්‍රියාත්මක කිරීම.

ප‍්‍රවීන විද්වත් දේශකවරුන් මගින් ධනාත්මක චින්තන දේශන පැවැත්වීම.

තෝරාගත් අඩු පහසුකම් සහිත පාසල් සදහා පහසුකම් සැපයීම.

සිංහ සමාජ පවුල් අතර සුහදහමු සංවිධානය කිරීම, සබදතා වර්ධනය.

මරණයට කැප වූ ගවයන් නිදහස් කොට විරැුකියාවෙන් පෙළෙන තරුණයන්ට එකී ගවයන් ලබා දී කිරි ගම්මාන සංකල්පයක් ඇරඹීම.

බාල දක්ෂ ව්‍යාපාරය ක‍්‍රියාත්මක නොවූ පාසල් වල බාල දක්ෂ ව්‍යාපාරය සාර්ථකව ආරම්භ කිරීම.

ගාලූ නගරය තුල පරිසර සංරක්‍ෂණ ව්‍යාපෘති බොහොමයක් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම.

මුඛ සෞඛ්‍ය වර්ධනය සදහා දන්ත වෛද්‍ය සායන පැවැත්වීම.

බන්ධනාගාරගත කාන්තා රැදවියන් වෙනුවෙන් වරදින් නිදහස් වීමේ තේමාවෙන් යුක්ත ධනාත්මක දේශන සහ වැඩසටහන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම.

ගැබිනි මවුවරුන් සදහා මනා සෞඛ්‍ය තත්වයකින් යුත් දරුවකු බිහි කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබදව අවබෝධාත්මක වැඩසටහන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *